Usługi sponsora LIR

Net8 posiadając status LIR (lokalny rejestr internetowy) oferuje zainteresowanym podmiotom usługi w zakresie pozyskiwania i utrzymywania zasobów numeracyjnych przyznawanych przez RIR (regionalny rejestr internetowy), którym dla obszaru Europy jest organizacja RIPE z siedzibą w Amsterdamie.

nET8 jest jednym z pierwszych polskich dostawców usług internetowych posiadających status LIR – uzyskaliśmy go w roku 2019.

Na mocy umowy z RIPE świadczymy usługi pozyskiwania i utrzymywania internetowych zasobów numeracyjnych takich jak numery systemów autonomicznych (ASN), klasy adresowe typu provider independent zarówno dla protokołu IPv4 jak i nowego standardu IPv6.

Podmioty zainteresowane uzyskaniem zasobów numeracyjnych zapraszamy do kontaktu.

Opłaty
1. Opłata za przygotowanie i weryfikacje dokumentów: 199zł netto / jednorazowo
2. Opłata za obiekt w bazie RIPE: 100EUR /rok
Cennik obowiązuje od 01.03.2020.